United Nations High Commissioner for Refugees
  • Text size  Normal size text Increase text size by 10% Increase text size by 20% Increase text size by 30%
  • Printable version Printable version
  • Email this document Email this document
To e-mail: *
Your name: *
Your e-mail: *
Your message:
Required fields are marked with *. The information entered on this page will not be used to send unsolicited email, and will not be sold to any 3rd parties.

UNHCR kiittää Suomea tuesta

Press release in Finnish  30 December 2011

Vuoden 2011 aikana enemmän kuin 750 000 ihmisestä tuli pakolaisia Afrikan ja Lähi-idän tapahtumien ja selkkausten seurauksena. Luvut koskien maailmanlaajuista pakotettua siirtolaisuutta olivat jo korkeimmat 15 vuoteen vuoden 2010 loppupuolella, kun 43,7 miljoonaa ihmistä elivät paossa selkkausten ja vainon vuoksi eri puolilla maailmaa. Viimeaikaiset tapahtumat antavat aihetta arvioida, että tämä numero todennäköisesti nousee vuoden loppuun mennessä.

Nämä tapahtumat ovat selvästi osoittaneet miksi on niin tärkeää ylläpitää niitä keskeisiä arvoja, jotka muodostavat kansainvälisen suojelujärjestelmän perustan – suvaitsevaisuus ja solidaarisuus sekä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Onneksi vuosi 2011 on näyttänyt, että nämä arvot ovat edelleen esillä tämän päivän maailmassa. Vastuuta voi jakaa monella tavalla. Siinä missä kehitysmaat, joissa 80 % maailman pakolaisista asuu, kantavat raskaimman taakan maailman pakolaisten isäntinä, UNHCR saa jatkuvaa poliittista ja taloudellista tukea Pohjoismailta.

Vuonna 2011 Pohjoismaat yhdessä tukivat UNHCR:n kansainvälistä toimintaa 270 miljoonalla dollarilla.

Suomen tuki UNHCR:lle oli 28 miljoonaa dollaria (20 miljoonaa euroa). Kuten aikaisempina vuosina, osa tuesta annetaan ilman korvamerkintää. Rahoitus ilman korvamerkintää antaa UNHCR:lle mahdollisuuden jatkaa toimintaansa ilman keskeytyksiä vuoden loppuun ja mahdollisuuden reagoida nopeasti hätätilanteissä, joissa korvamerkittyjä varoja ei vielä ole käytössä. Se myös mahdollistaa UNHCR:n toimimisen maailmalla tilanteissa jotka eivät ole median valokiilassa, mutta joissa on UNHCR:n apua yhtä paljon tarvitsevia ihmisiä.

Korvamerkitsemättömien tukien lisäksi Suomi antoi lisätukea UNHCR:n työlle itäisessä Afrikassa ja Afrikan sarven alueella, Keski-Afrikassa ja isojen järvien alueella, läntisessä Afrikassa, Lounais-Aasiassa, Irakissa, Jemenissä, Tshadissa, Etelä-Sudanissa sekä Libyan tilanteessa.

- Tämä rahoitus on välttämätön meidän työlle taata miljoonien pakolaisten, turvapaikanhakijoiden, maansa sisällä paenneiden ja kansalaisuudettomien suojelu ja hyvinvointi, sanoo Pia Prytz Phiri, UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden aluevastaava.

Vuonna 2011 Suomi oli sijalla neljätoista UNHCR:ää taloudellisesti tukevien valtioiden joukossa.

Suomi osallistuu maailmanlaajuiseen vastuunjakoon myös vuosittaisen uudelleensijoituskiintiönsä kautta, joka käsittää 750 henkilöä. Tällä kiintiöllä Suomi jatkaa turvan antamista vaarassa oleville ja haavoittuville pakolaisille maailman eri osista.

UNHCR:n talousarvio vuodelle 2012 käsittää 3,59 miljardia dollaria. Talousarvio perustuu huolelliseen arvioon UNHCR:n tukea tarvitsevien ihmisten tarpeista. Saharan eteläpuolinen Afrikka saa edelleen eniten UNHCR:n tukea, arviolta 45,6 % vuoden 2012 kokonaistarpeesta. Lähi-Idälle ja Pohjois-Afrikalle varataan 15,7 % ja 14 % Aasialle ja Tyynenmeren alueelle.

UNHCR:n rahoitus perustuu lähes kokonaan vapaaehtoisille tuille. Eniten tukea tulee hallituksilta.

« back

URL: UNHCR/en/support-us.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.