United Nations High Commissioner for Refugees

Press och nyheter

© UNHCR / E. Denholm

Nyheter från världens mest avlägsna platser

Användning av media, traditionella och nya, är viktigt för UNHCR:s arbete med att öka medvetenheten om människor på flykt och få ut vårt budskap. FN:s  flyktingorgan erbjuder ett brett utbud av information om sin verksamhet, som regelbundna presskonferenser, dagliga nyhetsartiklar på den globala webbplatsen www.unhcr.org, pressmeddelanden, fotografier och videomaterial som visar några av världens mest avlägsna platser. Vi har ett nätverk av informatörer runt om i världen som skickar material till UNHCR:s kommunikationsavdelning i Geneve för bearbetning och spridning.

Regelbundna rapporter om vårt arbete spelar en viktig roll i att hålla vår personal, allmänheten och givare informerade. Att upprätthålla en hög offentlig profil är avgörande för en organisation som UNHCR, som bygger på generositet hos andra.


UNHCR Columnists

Five lives, five unique stories.

Presskontakt

Presskontakt för regionkontoret.

Foto och video

UNHCR:s arbete i fokus.

Nyheter

Senaste nytt från UNHCR runt om i världen.

Baltic and Nordic Headlines

Artiklar om asyl- och flyktingfrågor i media.

Pressmeddelanden

För press från hela världen.

URL: UNHCR/se/media.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.